Klaasstraat 4, 3700 Tongeren BE
0471 01 87 06
leiding@scoutsstservaes.be

Ter plaatse – Rust

Ter plaatse – Rust

Het jaar was zo mooi begonnen. Na het miserabele voorjaar beloofde werkjaar 2020-2021 een mooie start te kennen. Ik zou liegen als ik zeg dat die prachtige start uitbleef, maar na de eerste gelopen meters gaan we nu opnieuw tegen de vlakte.

Woensdag 28 oktober werd voor het volledige Belgische grondgebied een verbod op jeugdwerking vanaf 12j afgekondigd . De Jong-Givers, Givers en bijbehorende leiding kregen huisarrest ondanks hun inspanningen tijdens de afgelopen activiteiten. De -12 kregen nog groen licht, zij het met gemengde gevoelens.

Na de Halloween-activiteit heeft de voltallige leiding van de -12 unaniem te kennen gegeven zich niet langer veilig te voelen gezien de huidige omstandigheden. Om die reden zullen ook de activiteiten van de -12 geschrapt worden tot nader order.

Houd u allen gezond en gebruik jullie gezond verstand!

Vriendelijke groet,
Victor Tuerlinckx
Hoofdleider Scouts Sint-Servaes