Klaasstraat 4, 3700 Tongeren BE
0471 89 38 02
leiding@scoutsstservaes.be

Lidgeld

Het lidgeld is voor elke tak gelijk. Voor meerdere kinderen van één gezin worden er kortingen gegeven.
In onderstaande tabel kan u vinden hoeveel het lidgeld bedraagt.
In het lidgeld zijn enkele dingen inbegrepen:

Verzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen
Werkingsgeld voor ons

Kind Prijs
Eerste kind 55
Tweede kind 50
Vanaf derde 45

Het lidgeld dient gestort te worden op rekeningnummer BE49 3631 1964 2971 van Scouts St. Servaes Tongeren
met duidelijke vermelding van de naam van het kind of kinderen en de tak of takken waarin ze zich bevinden.
Dat spaart ons een hoop puzzelwerk.